Okupljanje – G.Milanovac (Klatičevo) – Avgust 2014

Ovde bi trebalo da su slike… ako ima neko Magare da je sačuvalo slike nek pošalje da okačimo.